Pediatrik Ortezler

Serebral Palsi Ortez Çözümleri

Serebral Palsi nedir?

Serebral palsi (CP), erken çocukluk dönemi beyin hasarından kaynaklanan duruş ve hareket bozukluklarını tanımlayan terimdir. Diğer terimler ör. infantil serebral palsi veya infantil beyin felci. Serebral palsi kalıcıdır, ancak büyüyen ve gelişen çocukla birlikte değişir.

Genel olarak uygulanabilir bir klinik tablo olmadığından, terimin tam bir tanımı zordur.

Serebral Palsinin Belirtileri Nelerdir?

Ana karakteristik, bozulmuş motor fonksiyonudur. Hareketten sorumlu beyin bölgeleri hasar görür, bu nedenle kasların uyumlu bir şekilde birlikte çalışması mümkün değildir.

Etkilenen kişilerin hareketleri kontrolsüz, kramp, sarsıntılı veya uyumsuzdur. Ayrıca, duyusal, algısal, iletişimsel veya diğer bozukluklar da mümkündür

Serebral Palsi nedenleri

CP; hamilelik, doğum sırasında veya çocuğun ilk yılında meydana gelir. Olası nedenler; annenin hastalıkları, doğum sırasında oksijen eksikliği veya çocuğun ilk aylarında geçirdiği ciddi hastalıklardır.

Ortez Neden Yardımcı Olur

Serebral palsi olan hastalar anormal (patolojik) bir yürüyüşe sahiptir. Kas grupları uyumlu bir şekilde çalışmaz ve hareketleri kısıtlar.

Ortez kişiyi, yürürken destekler ve ayakta dururken stabilizasyonunu sağlar. Gereksinimlere ve ayarlamalara bağlı olarak, bir ortez aşağıdaki işlevleri sağlar:

  • Kas aktivasyonu
  • İşlev iyileştirme
  • Duruş düzeltmesi
  • Ayak kaldırma
  • Kas tonusu düzenlemesi

Karmaşık klinik tablo nedeniyle, genel olarak uygulanabilir bir tedavi yoktur. Dahası, hastalar çoğunlukla büyüme ve gelişme aşamasındadır. Bu, mevcut koşullara sürekli bir ayar yapılması gerektiği anlamına gelir.

Doktorlar, fizyoterapistler ve Ortopedi teknisyenleri birlikte takip edilmesi gereken ortak bir hedefe sahiptir. Farklı özel alanların bağlanması başarılı bir tedavi için iyi bir temel sağlar.

Ortez Gereksinimleri

Etkili ortezler fizyoterapinin yanı sıra cerrahi tedaviyi desteklemek için gereklidir. Bazı durumlarda, ortez uygulamasının ortopedik ayakkabılar veya ayakkabı modifikasyonları ve ayarlarıyla tamamlanması gerekir [Gru, s. 30].

Hastanın patolojik yürüyüşüne, doktorun gereksinimlerine ve fizyoterapinin amacına bağlı olarak, ortetist gerekli manivela etkisini sağlayan bir ortez üretmelidir. [Nov2, p. 488ff; Owe, p. 262].


Serebral Palsi’de Ortez Tedavisi

Ortez Tedavisinin Bugüne Kadarki Zorlukları

Hastalık paterninin şiddetine ve özelliklerine bağlı olarak, CP hastaları çeşitli cihazlar kullanılarak tedavi edilebilir. Supramalleolar ortezler (SMO’lar) veya sensor motor tabanlıklar gibi basit ortez cihazlarından, ayak bileği eklemi olan veya olmayan ayak bileği ortezlerine (AFO) kadar uzanırlar. Mevcut tüm ortezli tedavilerin avantajları ve dezavantajları olduğundan, CP tedavisi hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilenebilir. [Rom, p. 473].

(SMO) Supramalleoler Ortez

CP’yi tedavi etmenin kolay ve yaygın bir yolu hastalar sensor motor dizaynlı ortopedik tabanlıklardır. Bu tip sensor motor tabanlıklar SMO’lara da entegre edilebilir. SMO supramalleoler ortez anlamına gelir. SMO’lar ayak pozisyonunu hafifçe düzeltir ve kasları aktive eder. Aşil tendon alanı kaplanmamışsa, dinamik özelliklere de sahiptirler. Bununla birlikte AFO’lara kıyasla dorsifleksiyona yardımcı etkisi yoktur.

Dafo – Safo

AFO’lar çoğunlukla ayak bileği eklemi olmadan üretilir. Dinamik AFO’lara (DAFO’lar) ve rijit / statik AFO’lara (SAFO’lar) ayrılırlar [Nov1, p. 330ff]. Bununla birlikte DAFO’lar, örneğin tanımlanmış bir pivot noktası veya hareket aralığı olmadan anatomik ayak bileği ekleminde harekete izin verir.
Polipropilenden yapılmış SAFO’lar ayak bileğinde herhangi bir harekete izin vermezler.

Eklemli Afo

Tanımlanmış bir pivot noktası ve hareket aralığı ile anatomik ayak bileği ekleminde harekete izin veren ayak bileği eklemi (menteşeli AFO’lar) olan AFO’lar daha az kullanılır. Bununla birlikte, çoğu durumda, menteşeli AFO’lar sadece elastomer yay bağlantılarına veya helezon yaylı sıradan bağlantılara sahiptir. Bu eklemlerin zayıf veya var olmayan yay etkisi ve dorsifleksiyon stopunun olmaması çömelme yürüyüşünün gelişmesine yol açabilir [Nov1, s. 345]. Bu nedenle, menteşeli AFO’lar CP hastalarının ortez tedavisinde nadiren kullanılmaktadır.

Pls-Afo – FRAFO

Bir süredir, posterior-yaprak- yaylı AFO (PLS-AFO) gibi bir yay etkisi olan AfO’lar kullanılmaktadır. Ancak, tanımlanmış bir pivot noktası veya veya ayarlanabilir bir hareket aralığı yoktur. Ventral destekli AFO’lar (FRAFO) ise genellikle zemin reaksiyonu amacı ile üretilir. Örneğin, bu ortezler anatomik pivot noktasındaki hareketi ortezin sert tabanı sayesinde oluşturarak yerden yerden itmeyi kolaylaştırır.

Listelenen AFO’ların hemen hemen hepsi fizyolojik plantar fleksiyonu sınırlar ve en iyi sonuca ulaşmayı zorlaştırır, dorsifleksiyon-assist etkisi, yoktu, itme etkisi topuk rocker ile sağlanır. Enerji depolama minimum seviyededir. Nitelikli bir fizyoterapi için topuk kolu çok önemlidir. Doğru serebral bağlantılar motor impulslar ile kurulur [Hor, s. 5-26] ve tek kas grupları hedeflenen kas eğitimi ile güçlendirilir. Ayrıca, bahsedilen tüm geleneksel ortez tedavileri hastanın patolojik yürüyüşüne göre ayarlamak çok mümkün olmadığı için, ortezin etkisini azaltır.


Ayarlanabilir NÖRO SWING Ayak Bileği Eklem Sistemli Ortez ile Serebral Palsi Tedavi Olanakları

Optimal, modern bir ortezden hastanın ihtiyaçlarına en uygun ayarlama beklenmektedir. Bu, Novacheck’te bir AFO için gerekli tüm hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamanın tek yoludur. [Nov1, p. 330]. Ayarlanabilir NEURO SWING ayak bileği eklem sistemi, tam da bunun için geliştirilmiştir.

Hem dinamik hem de statik AFO’lar, hastanın patolojik yürüyüşünü ve gerekli hareket aralığını karşılamak için ayarlanabilir bir ayak bileği eklemi ile üretilmelidir. Alçı ölçü sırasında hastanın ayağının pozisyonu ile ortezi giydikten sonra vücut ağırlığı da eklendikten sonraki pozisyonu farklı olacağından, ortezin hastanın yürüyüş paternine göre ayarlanması gerekmektedir. Ayarlanabilir hareket aralığı, tedavi sırasında meydana gelebilecek yürüyüş değişikliklerine minimum çabayla tepki vermeyi mümkün kılar.