Yürüme Ortezleri

Yürüme Ortezleri

Ortez Çeşitleri

Ortez alanında Nish Sağlık ekibi, alt ekstremiteler için özel yapım ortezlerin uygulanması konusunda uzmanlaşmıştır. Kişiye özel uygulanan bir ortezin, doğru eklemleri ile konfigürasyonu, klinik tabloya ve hastanın fizik muayene sırasında belirlenen fonksiyonel sapmalarına bağlıdır.

Ortez eklemlerinin fonksiyonel elemanlarının ayarlanabilirliği, ortez fonksiyonlarının gereksinimlere en uygun şekilde uyarlanmasını sağlar.

Alt ekstremite bölgesi ile ilgili farklı ortez türleri aşağıda özetlenmiştir.

 

AFO (Bilek-Ayak Ortezi)

AFO, ayak bileği ortezinin kısaltmasıdır. Adı, ortezin kapladığı vücut bölümlerinden türetilmiştir: ayak bileği ve ayak.

Felç durumlarında kullanılan bir AFO, hastanın klinik tablosundan kaynaklanan fonksiyonel sapmaları telafi eder. Bunlar, özellikle, plantar fleksörlerin veya dorsal fleksörlerin felcini içerir.

FIOR & GENTZ ortez eklemleri, ortez fonksiyonunun hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlayan ayarlanabilir ve dinamik fonksiyonel elemanlara sahiptir. Örneğin, plantar fleksörler zayıfsa, ortez, ayakta dururken ve yürürken eksik olan güvenliği telafi eder. Dorsal fleksörler zayıfsa, fonksiyonel elemanlar, diğer şeylerin yanı sıra, salınım aşamasında ön ayağını kaldırarak hastanın tökezlemeden yürümesini sağlar.

 

KAFO (Diz-Bilek-Ayak Ortezi)

KAFO, diz-ayak bileği-ayak ortezinin kısaltmasıdır. Adı, ortezin kapladığı vücut bölümlerinden türetilmiştir: diz, ayak bileği ve ayak.

Felç durumlarında kullanılan bir KAFO, hastanın klinik tablosundan kaynaklanan fonksiyonel sapmaları telafi eder. Bunlar, özellikle diz veya kalça ekstansörlerinin felcini içerir. FIOR & GENTZ ortez eklemleri, ortez fonksiyonunun hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlayan ayarlanabilir ve dinamik fonksiyonel elemanlara sahiptir. Örneğin diz ekstansörleri zayıfsa, duruş fazı kontrolü için fonksiyonel elemanlar orteze entegre edilir.

Diz hizasında kullanılan ortez eklemleri üç gruba ayrılabilir:

  • serbest hareket
  • kilitli
  • otomatik

Aşağıdaki video, üç grubun işlevsel farklılıklarını açıklamaktadır:

Karşılaştırmada Farklı KAFO Türleri

Serbest Hareket
Diz sabitleyen kasların hafif zayıf olduğu durumlarda serbest hareket eden diz eklemlerine sahip bir KAFO kullanılır. Serbest hareket eden diz eklemlerine sahip ortezler doğal bir yürüyüş sağlar.

Kilitli Kilitli
diz eklemlerine sahip bir KAFO, diz sabitleyen kasların şiddetli ila tam felç tedavisinde kullanılır. Bu geleneksel ortez tedavisi şekli, doğal olmayan bir yürüyüşe yol açar ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

Otomatik diz eklemli Otomatik
A KAFO, diz sabitleyen kasların şiddetli ila tam felç tedavisinde kullanılır. Bu modern ortez tedavisi şekli, doğal bir yürüyüşle sonuçlanır.

Serbest Hareketli Diz Eklemli KAFO’lar

Serbest hareket eden diz eklemine sahip bir KAFO, hastanın doğal bir yürüyüş geliştirmesine yardımcı olur. Duruş sırasında ve yürüyüş sırasında duruş aşamasında diz bükülmekten korunur. Salınım fazında diz fleksiyonu yaklaşık 60°’dir ve bu fizyolojik bir açıya tekabül eder.

 

 

Kilitli Diz Eklemli KAFO’lar

Kilitli diz eklemleri duruş ve salınım aşamasında kilitlenir. Oturmak için açılabilirler. Diz sabitleyen kasları çok az veya hiç artık işlevi olmayan hastalar için kullanılırlar. Tedavinin seyri izin verirse, kilitli diz eklemi, posterior ofset ile serbest hareket eden bir diz eklemine dönüştürülebilir.

Bu geleneksel ortez tedavisi, kilitleme her koşulda dizin bükülmesini engellediği için hastaya en üst düzeyde güvenlik sağlar. Bununla birlikte, hasta, salınım fazı sırasında diz fleksiyon eksikliğini telafi etmelidir. Bu, doğal olmayan bir yürüyüşle sonuçlanır. Tipik kompanzasyon mekanizmaları arasında kalça yürüyüşü (kalçanın ortotik olarak takılan tarafta kaldırılması) ve ortotik olarak takılan bacağın dairesel sallanma hareketi olan sirkülasyon yer alır. Bu telafi edici mekanizmalar, yürürken artan enerji kullanımına neden olur. Kalça, omurga ve omuzlardaki eklemlerin aşınması gibi ikincil hastalık riskini de taşırlar.

Bu nedenle diz eklemi kilitli ortezlerin üretimi önerilmez. Sadece istisnai durumlarda, örneğin anatomik diz ekleminde ciddi bir ekstansiyon eksikliği (kontraktür) varsa ve bu eksiklik fizyoterapi ile tedavi edilemezse, kilitli diz eklemli bir ortezin üretilmesi önerilir.

 

Otomatik Diz Eklemli KAFO’lar

Otomatik sistem diz eklemli KAFO’lar, duruş aşamasında kilitlenir ve salınım aşamasında serbestçe hareket eder. Ayrıca diz sabitleyen kasları çok az veya hiç artık işlevi olmayan hastalar için de uygundur. Otomatik diz eklemli bir KAFO, hastanın doğal bir yürüyüş geliştirmesine yardımcı olur. Duruş sırasında ve yürüyüş sırasında duruş aşamasında, kilitli eklem dizin yol vermesini engeller. Otomatik eklemler bu nedenle “duruş kontrol ortezleri” (SCO) olarak da adlandırılır. Salınım aşamasında, kilitleme devre dışı bırakılır ve diz yaklaşık 60°’lik fizyolojik bir açıyla esneyebilir.

 

 

Bilgisayar kontrollü ortez; C-Brace®

Daha uzağa gidin.

Bilgisayar kumandalı bacak ortezi C-Brace®, hareket serbestliğine dair tamamen yeni imkanlar sağlar. Örneğin oturma sırasında oluşan direnç gibi gibi bacağın yük altında fleksiyonu, eğimlerin aşılması, düz olmayan arazide yürüme veya merdivenleri değişen adımlarla inme; tüm bunlar ilk kez C-Brace® bacak ortezi ile mümkün.

C-Brace® sisteminde entegre sensörler sayesinde kullanıcılar her türlü zeminde diz eklemlerini hareket ettirerek yürürler. Merdiven inme, tökezlemeden kurtulma gibi bir çok eşşiz özelliği bulunmaktadır.